Grupā kļūstam par “biznesa ģimeni“

207 000 €

BNI - tie ir citādāki rīti, kad kopā būšana ar dažādu biznesu līderiem sniedz spēcīgu impulsu nedēļas darbam. Esmu gandarīts, ja spēju palīdzēt BNI kolēģiem ātrāk realizēt viņu ieceres un pateicīgs par biznesa darījumiem, kurus iespējamus padarījusi tieši grupas kolēģu nesavtīga līdzdalība. Kontaktu apmaiņa un ieteikumu došana ir biznesa cilvēku ikdiena, kas BNI ietvaros tiek slīpēta un pilveidota. Iepazīstot grupas biedru biznesu un viņus kā personības, varu teikt, ka šie ir “savējie”. Par “savējo” darbību varu būt drošs un, nedomājot, iesaku kā lieliskus sadarbības partnerus.