BNI nav ātruma ierobežojuma biznesa attīstībai

462 000 €

Jau atnākot uz pirmo tikšanās reizi kā viesim bija skaidrs, ka BNI ir piemērots gan man, gan manam biznesam.

Tas ir kā ceļojums biznesā, kur katram ir savs mērķis un arī kopējais, iegūt dodot, vai sasniegt palīdzot.

Izmantojot grupas ieteikumus, konsultējoties ar grupas biedriem, daloties un ieklausoties citu pieredzē, es nebaidītos salīdzināt, ka no ceļa bez seguma ir iespēja nokļūt uz ātrgaitas šosejas bez ātruma ierobežojuma. Protams, tik strauji mainoties videi, jārēķinās ar citiem noteikumiem, kurā ātrums ir vairākas reizes lielāks, un nepieciešamību izmantot ieskriešanās joslu, lai neradītu avārijas situāciju. To savukārt nodrošina BNI mācības, kas nepārtraukti vedina uz pilnveidošanos.