BNI® dėka pasiryžau kurti savo verslą

20 000 €

Lolita Kovaitienė, personalo valdymo konsultantė, per pirmuosius metus BNI® kolegų pagalba sugeneravo apie šimtą rekomendacijų, kurios bene visos virto realiais užsakymais, atnešusiais daugiau nei 20 tūkst. eurų pajamų, o naujų klientų skaičius padidėjo net 98 %! Verslininkė įsitraukusi į BNI® veiklą jau nuo 2014 m., kai pasitaikė galimybė atstovauti tuometinio darbdavio įmonę. Po ilgametės samdomo darbo patirties, Lolita nusprendė kurti savo verslą, tačiau ryžtis tokiam žingsniui buvo visai nebaisu: 

„Nuo pirmosios dienos žinojau – klientų nepritrūks, noriu, galiu ir būsiu BNI® bendruomenės nare.“

Pasak L. Kovaitienės: „Didžiausia laisvai samdomo konsultanto baimė - darbas ne kolektyve. BNI® užpildo šią spragą su kaupu. Dalinimasis duoda labai daug ir profesinės kompetencijos prasme: vargu, ar kur kitur įmanoma per tokį trumpą laiką sužinoti tiek daug apie kitus, kartais unikalius verslus, jų realijas, problematiką ir galimybes“. Verslininkė džiaugiasi, jog priklauso pačiam pirmajam BNI® skyriui – BNI® Amber. Jį apibūdina kaip prestižinį, kuriame „aukščiausia bendravimo kultūra, dinamika, pasitikėjimas ir nuoširdumas“.

Savo versle L. Kovaitienė per ateinančius metus siekia padidinti apimtis bene 1,5 karto. „Kadangi daugiau nei 90%naujų užsakymų – BNI® rekomendacijų dėka, tad neturiu abejonių, jog man pavyks. Taip, teks dar daugiau padirbėti duodant kokybiškas rekomendacijas BNI® nariams, taip, teks dar aktyviau dalyvauti BNI® mokymuose, ko gero, tapsiu dar aktyvesne bendradarbiavimo komandų nare, bet tikslą, tikiu, pasieksiu. Givers Gain®.“