Kiekvieni metai BNI® – naujos galimybės

200 000 €

Jau 65 metus skaičiuojančios Kauno odontologijos klinikos Denticija direktorė Aldona Vičiulienė džiaugiasi narystės BNI® nauda. Didžiausios odontologijos klinikų grupės Lietuvoje vadovė per ilgesnį nei trijų metų narystės laikotarpį BNI Santaka skyriuje sugeneravo 200.000 EUR pajamų. Vidutiniškai įmonė gauna po 2-4 rekomendacijas per savaitę, daug užsakymų yra pavieniai. Tuo tarpu partnerių dėka per metų laikotarpį sugeneruota 37.000 EUR pajamų. Pašnekovė džiaugiasi, kad tapus BNI Santaka nare, tapo kur kas paprasčiau susitarti su įmonėmis dėl ilgalaikio bendradarbiavimo:

„Įmonės tampa kaip ir mūsų partneriai, jų darbuotojai turi išskirtines sąlygas mūsų paslaugoms. Dėl to labai džiaugiuosi, nes tokiu būdu atsiranda ir nauji projektai. Viskas vystosi kur kas veiksmingiau.”

Per savo trejų metų narystės BNI Santaka laikotarpį, A. Vičiulienė pastebi, kad pasikeitė klubo branda: „Iš pradžių visi buvome tokie nedrąsūs, tačiau ilgainiui supratome BNI® naudą, atsirado daugiau entuziazmo, prisidėjo ir nuolatinis tobulėjimas, mokymasis. Visada augi, bręsti, keičiasi suvokimas ir tuo pačiu rezultatai.” Paklausta, kas patinka BNI Santakos skyriuje, pašnekovė atsako, kad labiausiai patinka betarpiškas bendravimas: „Nėra svarbu esi didelės ar ką tik įsisteigusios įmonės vadovas, kokios pareigos ar apyvartos dydis. Visi esame lygūs. Vieni lengviau įsisuka, įsisavina, kitam sunkiau. Todėl jei kam nors iš kolegų prasčiau sekasi, mes betarpiškai norime padėti sugeneruoti rekomendacijų. Tai man patinka tas nuoširdus, šiltas, betarpiškas bendravimas.”

„Prieš pratęsdama narystę, uždaviau sau klausimą, ar galėčiau save priversti kiekvieną savaitę pažinti naują verslą, nueiti į mokymus ar individualius susitikimus,“ – sako A. Vičiulienė. „Tai padėjo man suvokti, jog BNI® yra mano „variklis“, kuris skatina dirbti su savimi. Todėl atsirado ir nauji tikslai - aktyviau vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą ir dar labiau tobulėti BNI®.“