Vienas už visus, visi už vieną!

BNI Vanagas

 

Kauno verslo klubo BNI Vanagas nariai atrodo padarė neįmanomą - 4 mėnesius iš eilės klubas išlaiko 100 proc. žalių narių šviesofore skaičių! BNI Lietuva nariai ir lyderiai apie neįtikėtinus Vanagiečių pasiekimus girdi jau keturis mėnesius iš eilės, tad, kad ši sėkmės istorija nepasirodytų tik dar viena liaupse - „kapstysime“ giliau.

Kad šis tekstas atliktų savo funkciją – įkvėptų, paskatintų, atsakytų į tam tikrus klausimus ir būtų aktualus tiek lyderiui, tiek senbuviui, tiek būsimam BNI Lietuva nariui, pirmiausia verta atsakyti į klausimą, kas iš viso yra šviesoforas BNI kontekste? Klubo viceprezidentas kokybei Vincas Benevičius šviesoforą apibūdina kaip įsitraukimo į klubo veiklą atspindį: „Žalia spalva rodo žmogaus įsitraukimą, aktyvų darbą, dalyvavimą ir to darbo užregistravimą mūsų sistemoje, kas tampa statistiniais duomenimis.“ Kad visi suprastume, kas visgi vyksta klubo viduje, ir kokią naudą žalia šviesoforo spalva teikia, pakalbinau skirtingo „rango“ BNI Vanagas narius.

Demokratija

Norint geriau suprasti, kas ir kaip pasikeitė klubo viduje, jog nariai ėmė ir „sužaliavo“, kreipiausi į klubo senbuves  - Dalią Kuzmickienę ir Eveliną Grigonę. Abi narės negailėjo gerų žodžių skyriaus viceprezidentui kokybei bei direktoriui, vadino juos puikiu tandemu ir lyg susitarusios dalijosi panašiomis įžvalgomis: „Mūsų viceprezidentas kokybei Vincas Benevičius klubo viduje sukūrė vidinę kultūrą, įvedė struktūrą ir tam tikras taisykles. Viskas buvo daroma atsižvelgiant į žmogiškąjį faktorių. Anksčiau visi sprendimai būdavo nuleidžiami „iš viršaus“, dabar bet kokie sprendimai klube yra priimami demokratijos principu, balsavimo būdu. Nuomonei išreikšti turime 24 valandas, jeigu tu savo nuomonės neišreiški, sprendimas bus priimtas daugumos principu.” – dalinasi Dalia. Paprašius pakomentuoti šiuos pastebėjimus, Vincas prisiminė vieno nario išsakytas mintis: „Aš esu struktūra, man virš galvos struktūros nereikia.“ Anot Vinco, BNI bendruomenę sudaro savanoriškai čia susirinkę įvairių įmonių vadovai, kurie nenori niekam būti atskaitingi, todėl lyderystės komanda vadovaujasi principu, kad struktūriškai klube niekas nėra niekam pavaldūs, ir visi dirba savanoriškai, komandiniu principu: „Žmonės kažką daro tada, kai mato tame vertę ir prasmę. Mes skatiname žmones kalbėti ir būti aktyviems. Jei kažkam kažkas netinka, sprendžiame problemą visi. Mes šiandien turime demokratiją, kuri pasiteisino.“

Asmeninis dėmesys

Visi kalbinti nariai vienbalsiu teigė, jog dar vienas esminis pokytis, lėmęs visapusišką klubo sėkmę, buvo asmeninis dėmesys kiekvienam nariui. Dalia Kuzmickienė pasakoja: „Kai atsiranda „geltonas“ narys, jam yra iš karto skambinama, visapusiškai ieškoma pagalbos. Jeigu trūksta svečio, atsisėdame, galvojame kaip kas, ką galima pakviesti. Jeigu neperžiūrėję mokymų, irgi žiūrime, kodėl neperžiūrėję, kartais pasirodo žmogus tiesiog nežino, kaip juos peržiūrėti, kur surasti, tada važiuojame pas narį, įjungiame mokymus ir problema išsisprendžia.“ Dalios žodžius puikiai patvirtina dėl mokymų „raudonavęs“ narys Remigijus Daugėla. Klubiečių dėka, jis ne tik „pažaliavo“, bet ir iš naujo atrado mokymosi džiaugsmą!

Žalia spalva

Pasiklausius narių kalbant apie taisykles, struktūrą, pagalbą vienas kitam siekiant „žalumo“ kyla klausimas, kodėl tai yra taip svarbu? Ar tai nėra tik gražiai atrodanti statistika? Klubo direktorius, Albertas Kazlauskas sako, kad siekdami „žalumo“ statistikoje, nariai sužino ir praktiškai panaudoja kiekvieną BNI įrankį. Kitaip tariant, BNI sistemą išnaudoja 100%. Evelina Grigonė patvirtina Alberto žodžius dalindamasi savo palyginimu:

„Mano kolegė buvo nare kitame klube, kur nariai nesivadovavo šviesoforu ir buvo „pilki“ bei „raudoni“. Nariai nesiekė kokybiškų susitikimų, nesiekė pažinti nario, nebuvo nei kaip nei ką rekomenduoti. Buvo neklausę įvairių mokymų, todėl nesuprato apskirtai klubo funkcijų, kad BNI yra ne tik apie naudą sau, o vadovaujasi Givers Gain principu. Jeigu esi valtyje su žmonėmis, kurie nežino, kur plaukia, tai turbūt tikslo ir nepasieksi. O čia visi žali, visi supranta mokymų, vienas kito pažinimo naudą. Tau nereikia įdėti tiek daug papildomų pastangų, kad tu sugeneruotum rekomendaciją, nes jos gimsta visiškai organiškai, visiškai natūraliai. Tu pažįsti visus savo narius, tu žinai ne tik jų tiesioginę veiklą iš 30s. prisistatymų, bet tu pažįsti juos artimiau, žinai jų šalutines veiklas.”

Nauda

BNI Vanagas nariams, žalia šviesoforo spalva nėra tik gražiai atrodanti statistika. Tai yra įsipareigojimas būti kokybišku nariu prieš save ir kitus klubo narius. Tai sukuria sinerginį efektą, sutelkia bendram tikslui ir grįžta finansine grąža arba emociniu pasitenkinimu. Vidinė klubo kultūra, demokratinis požiūris, komandinis darbas, energija ir vidinė motyvacija, besiveržianti iš kiekvieno BNI Vanagas nario, yra tai, apie ką yra ši sėkmės istorija, ir ką atspindi žalia spalva šviesofore.

„Linkiu išlikti tokiais, kokiais esame, ir po truputį judėti į priekį. Viską darome gerai, svarbu nesustoti ir toliau švęsti gyvenimą! Kitiems klubams linkiu turėti savąjį Vincą!“ – pabaigai pajuokauja skyriaus direktorius, Albertas Kazlauskas.

Dėkoju visiems už pasidalintas patirtis ir skirtą laiką, buvo malonu.
Ugnė Zalogienė